הכנס הכ"א למצוות התלויות בארץ

הפרשת תרומות ומעשרות בבתי מיון ואריזה

מתוך הכנס הכ"א למצוות התלויות בארץ

הפרשת תרו"מ במפעלים. דרך ההפרשה בבתי אריזה בהתחשב בתנאים לוגיסטיים וכלכליים.

הרב אחיה אמיתי | י"ג שבט תש"ע