הכנס הכ"א למצוות התלויות בארץ

ערלה בנצרים של רימונים

מתוך הכנס הכ"א למצוות התלויות בארץ

התמודדות עם נצרים - כיצד מתייחסים לנצרים היוצאים מן הגזע לעניין ערלה. עץ חדש או המשך הישן?

הרב יואל פרידמן | י"ג שבט תש"ע