הכנס הכ"א למצוות התלויות בארץ

פיקוח על מטעים למניעת הפצת פירות ערלה

מתוך הכנס הכ"א למצוות התלויות בארץ

מעקב הרבנות הראשית אחר עצי הערלה. פיקוח הרה"ר על פירות ההדר הוא מלא, אך ישנם תחומים בעיתיים בגידולים אחרים.

ר' אברהם קורצוייל | י"ג שבט תש"ע