נאחזים במו"ר הרב מרדכי אליהו

שלוש מידות ברב זצ"ל

מתוך עצרת אזכרה לראשל"צ הרב מרדכי אליהו זצ"ל

מתוך עצרת אזכרה לראשל"צ הרב מרדכי אליהו זצ"ל

הרב יעקב שמעון | ט"ו תמוז תש"ע