נאחזים במו"ר הרב מרדכי אליהו

הרב אליהו וארץ ישראל

מתוך עצרת אזכרה לראשל"צ הרב מרדכי אליהו זצ"ל

מתוך עצרת אזכרה לראשל"צ הרב מרדכי אליהו זצ"ל

הרב נתן נתנזון | ט"ו תמוז תש"ע