דרשו ה' בהמצאו

"מעביר ראשון ראשון"

הרב יהושע מגנס | אלול תש"ע