דרשו ה' בהמצאו

ברית תורה וברית תשובה

הרב יגאל לרר | אלול תש"ע