דרשו ה' בהמצאו

"ושמתיך בנקרת הצור"

הרב אבינעם זומר | אלול תש"ע