הכנס הכ"ג למצוות התלויות בארץ

השפעת החקלאות המודרנית על הכלאיים

הכנס הכג' למצוות התלויות בארץ - כלאיים

האם הלכות כלאיים נקבעו בין השאר בגלל מרחקים ושיטות גידול שהיו נהוגות בזמן חז"ל? והדין בימינו

הרב יהודה עמיחי | שבט התשע"ב