הכנס הכ"ג למצוות התלויות בארץ

נתינת כשרות מהדרין לפירות שגודלו באיסור כלאיים

הכנס הכג' למצוות התלויות בארץ - כלאיים

האם הלכות כלאיים נקבעו בין השאר בגלל מרחקים ושיטות גידול שהיו נהוגות בזמן חז"ל? והדין בימינו

הרב אריה שטרן | שבט התשע"ב