הכנס הכ"ג למצוות התלויות בארץ

המורכביות ההלכתיות בכלאי ירקות

הכנס הכג' למצוות התלויות בארץ - כלאיים

הכנס הכג' למצוות התלויות בארץ - כלאיים

הרב יואל פרידמן | שבט התשע"ב