הרב יוסף שלום אלישיב

הלווית הגאון הרב יוסף שלום אלישיב זצוק"ל

הצילום באדיבות Sharelive

הצילום באדיבות Sharelive

הגאון הרב יוסף שלום אלישיב זצוק"ל