סיפורים נוספים

"למדתי ממנו"

מתוך ערב עיון לדמותו של הגרש"ז אוירבך זצ"ל

באדיבות מכון ארץ חמדה - רעננה. צולם ונערך ע"י GABITV - סרטים שיודעים לגעת.

הרב הראשי ישראל מאיר לאו | כ' אדר א' תשע"א