תרומות ומעשרות

תרומות ומעשרות בתורת הגרש"ז אוירבך

מתוך ערב עיון לדמותו של הגרש"ז אוירבך זצ"ל

חידושים בענייני תרומות ומעשרות בתורת הגרש"ז, בדגש על מעשר שני. באדיבות מכון ארץ חמדה - רעננה. צולם ונערך ע"י GABITV - סרטים שיודעים לגעת.

הרה"ג יעקב אריאל | כ' אדר א' תשע"א