חמדת הדף היומי

הפותח בית הצואר וקורע על מנת לתפור

רבנים שונים | כסלו תשע"ג