חמדת הדף היומי

תתאה גְבַר: מהו העליון ומהו התחתון?

הרב אהרן פלדמן | אלול תשע"ג