אמונת עיתך

תרנגולי משי

באדיבות מכון התורה והארץ

באדיבות מכון התורה והארץ

הרב יהודה עמיחי | תשע"ד