אמונת עיתך

שימוש בשאריות שמן תרומה טמא

הרב דוד אייגנר | ניסן התשע"ג