אמונת עיתך

בליעת כלים בימינו

באדיבות מכון התורה והארץ

מאת כושרות.

הרב יצחק דביר | תשע"ד