אמונת עיתך

כשרותו של תרנגול המשי - מכתב

באדיבות מכון התורה והארץ

באדיבות מכון התורה והארץ

הרה"ג אשר וייס | תשע"ד