הבטים הלכתיים בתעשיית החלב

אמירה לנכרי בעבודות הרפת בשבת

ועדת מהדרין תנובה - כינוס ארצי המוקדש להיבטים הלכתיים בתעשיית החלב

ועדת מהדרין תנובה - כינוס ארצי המוקדש להיבטים הלכתיים בתעשיית החלב

הרב ישי סמואל | ג' ניסן התשע"ג