הבטים הלכתיים בתעשיית החלב

האם המחמירים בשרויה צריכים להימנע ממריחת חמאה או גבינה על מצה

ועדת מהדרין תנובה - כינוס ארצי המוקדש להיבטים הלכתיים בתעשיית החלב

ועדת מהדרין תנובה - כינוס ארצי המוקדש להיבטים הלכתיים בתעשיית החלב

הרב יעקב מאיר שטרן | ג' ניסן התשע"ג