שמואל א

"וירץ איש בנימין"- איך חז"ל למדו תנ"ך

שמואל א' פרק ד'

מהלך נפלא מתוך קושיות והתבוננות בפסוקים לשילוב דברי חז"ל על נפילת ארון הברית בשבי עם פשט הפסוקים.

הרב חננאל אתרוג | כ תמוז תשע"ו