עצרת ליחיאל

תורה של חסד במגילת רות

ענינה של מידת החסד במגילת רות - שעור לחג השבועות.

הרב שמעון קליין | תשנ"ז