לימוד יומי במשנה

מסכת זבחים פרק ג משנה א-ב

בשביל הנשמה | כו תשרי תשפ