הראי"ה בפרשה

"וכי תבואו אל הארץ - ונטעתם"

גליון326

גליון326

הרב פרופ' נריה גוטל | איר תשע"ח