משפטים

דיינים 'סמוכים' - הם גילוי אחדות ד'

הרב חיים סלומון | שבט תשע"ט