התבוננות כללית

המלחמה שהצילה אותנו

פרעות הערבים שפרצו ביום ירושלים הורידו מסדר היום את רעיון שיתוף תומכי הטרור בממשלה, אבל חשוב מכך בהרבה – פתחו את הדלת לשיח על משמעות המדינה היהודית ומטרותיה.

הרב אהרון אגל־טל | סיון תשפ"א