מאמרים נוספים

האומנם חובת גיוס?

גם גדולי רבני הציונות הדתית סברו שיש לפטור תלמידי חכמים משירות צבאי

הרב אוריאל טויטו | אדר התשע"ג