התבוננות כללית

עדכון שם התנועה ל"דתי-לאומי-אנושי"

מאמר "הדור" הוא מהמאמרים הקלאסיים של מרן הרב קוק זצ"ל המסביר את הבנת המרד של החלוצים נגד הדת במאה וחמישים השנים האחרונות. רבים מקשים, מה היה אומר הרב קוק על דורנו לו היה בחיים היום? לכאורה הדור פחות אידיאליסטי, פחות ציוני, יותר חומרני. המאמר טוען שאם נחזור ללמוד את כתביו, נראה שהרב קוק בעצמו התייחס למצב של איחוד מחנות ה"לאומיות" וה"דת" שפעם נחשבו כסותרות, ושכעת נשאר לאחד את הצלע השלישי והאחרון. להראות שמחנה המוסר/אנושיות/הומניזם/גלובליזם אינו סותר את הדת והלאומיות, אלא אדרבה, משלימים וזקוקים זה לזה.

הרב ארי יצחק שבט | אדר תשס"ט