מאמרים נוספים

מועמד שאינו מייצג דעת הרוב

דיונים סביב נושא הבחירות הכלליות והמוניצפליות.

הרב אבישי נתן מייטליס | חשוון תשע"ט