שיעורים נוספים ברפואה

נגיף הקורונה

תשובה, התמודדות, הקשבה לרופאים, והאיסור להדביק אחרים

הרב יהודה זולדן | אדר תשפ