שיעורים נוספים ברפואה

מחקר בתאי גזע לאור ההלכה

מתוך הכנס הבינלאומי להלכה יישומית תשס"ט

סקירה מדעית; מעמדם ההלכתי של תאי הגזע: האם יש בהם דין של בר-קיימא? מכירת תאי גזע לגוי; כבוד האדם בתאי גזע.

הרב פרופ' יגאל שפרן | יום שני ד' כסליו תשס"ט