בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
23 שיעורים
  undefined
  רביבים

  האם יש איסור באכילת שומן טראנס?

  שאלה מלומדת מד"ר שרון גלפר גרוסמן: האם שומן טראנס, שהוכח כמזיק ומסוכן וכבר נאסר לשימוש במדינות רבות, אסור לשימוש על פי ההלכה? , חכמים אסרו רק מאכלים שהסכנה מהם ברורה ומיידית, לגבי מאכלים אחרים הם רק הזהירו מפני הסכנה האפשרית , לעומת שומן טראנס, עישון סיגריות אסור מפני שהסכנה בו גדולה יותר ואין הפסד בהימנעות ממנו.

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשפ"ג
  undefined
  רביבים

  מה אומרת לנו המגפה

  בשעה שמתרגשות עלינו צרות, התורה מדריכה אותנו לא רק להכפיף את הראש ולהמתין שיעברו מעלינו, אלא לנצל אותן להתבוננות במעשינו , מגפת הקורונה אתגרה את הרעיון הגלובלי, והכריחה את האומות כולן לחזור לעיסוק מוגבר במעגלים הפנימיים , התבוננות של היחיד במעגליו הפנימיים צריכה להביא אותו לתובנות חדשות בנוגע לחיי התורה והמצוות שלו ולחינוך ילדיו

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשפ"א
  undefined
  רביבים

  הקפדה על צניעות בלימודי פיזיותרפיה

  האם צריך לקבוע סעודות בחנוכה? * ילדים יכולים להדליק בעצמם, אבל במקום אחר * אין היתר לסטודנטים לפיזיותרפיה להתאמן במהלך הלימודים על טיפולים בבני המין השני ואין לכך גם כל הצדקה מקצועית * במוסדות האקדמיים שאפשרו לסטודנטים הדתיים להתאמן רק על בני מינם חלה עלייה בהרשמה * עדות מביתו של הגאון הרב צבי פסח פרנק זצ"ל על שירת נשים בשולחן השבת

  הרב אליעזר מלמד | כסלו תשע"ד
  undefined
  הקדמה

  הרחבות להלכות דרך ארץ

  הרחבות לפניני הלכה ברכות יג'

  זריקת לחם כשאין חשש שיימאס, הרמת המאכלים, פירורים שביחד הם בשיעור כזית, רפואה דוחה בל תשקצו, דברי הרמב"ם על בל תשקצו באכילה, מקור האיסור להגעיל אנשים, מדוע יחיד אינו חייב לומר דברי תורה על שולחנו, ההדרכות הרפואיות משתנות, אכילת מאכלים מזיקים איסור גמור?, לימוד עצות לחיים בריאים.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  43 דק'
  רפואה ושמירת הנפש

  רוצח ומתאבד חלק ב'

  מתוך פניני הלכה ליקוטים ב' פרק ח' רוצח ומתאבד

  האיסור להתאבד; כפירה בה'; אין אפשרות לחזור בתשובה; שאול המלך; היחס העקרוני והמעשי למתאבד; קבורה; הלוויה; קריעה; ישיבת שבעה; הספדים; קדיש; מי נחשב מתאבד? לעשות דברים מסוכנים; גידול כלב רע; חומרים מסוכנים; טיול מסוכן; עבודה מסוכנת.

  הרב אליעזר מלמד | ו' שבט תשס"ח
  undefined
  רביבים

  אכילה בקדושה כיצד

  הבעיה המוסרית באכילה גסה - היגררות אחר הגשמיות ● לדברי הרמב"ן, המצווה "קדושים תהיו" אוסרת אכילה תאוותנית משולחת רסן ● אין להינזר ממאכלים טובים ולצער את עצמו ● דיאטה חריפה אינה מטפלת בשורשי הבעיה.

  הרב אליעזר מלמד | איר תשס"ח
  undefined
  רפואה ושמירת הנפש

  הלכות הצלת נפשות

  פניני הלכה פרק יא

  א - יסוד מצוות לא תעמוד על דם רעך. ב - האם המציל צריך לסכן את חייו כדי להציל? ג - ביאור שתי השיטות בחיוב ההסתכנות. ד - תרומת איברים ותרומת דם. ה - האם רופא מחויב להסתכן כדי להציל חולה. ו - מצווה להציל חיי אדם על ידי ממון. ז - האם אדם צריך לתת את כל ממונו להצלת הנפש? ח - מצווה להציל ממון ורכוש החבר. ט - האם מי שאינו מציל נענש לפי התורה. י - פיקוח-נפש דוחה קיום מצוות. יא - מצוות שדוחות פיקוח-נפש. יב - דילמה בהצלת נפשות. יג - דין רודף. יד - מוסר

  הרב אליעזר מלמד | איר תשס"ח
  undefined
  רביבים

  תאכלו לבריאות

  שמירת הבריאות - מצווה ● הנזק הבריאותי שגורמת אכילה מרובה ● עצה מעשית למיעוט אכילה ● האם הלכות הבריאות בגמרא וברמב"ם נוהגות בימינו? ● כללים לאכילה בריאה על פי רפואת זמננו.

  הרב אליעזר מלמד | אייר תשס"ח
  undefined
  43 דק'
  רפואה ושמירת הנפש

  רוצח ומתאבד חלק א'

  מתוך פניני הלכה ליקוטים ב' פרק ח' רוצח ומתאבד

  עונשו של הרוצח; סנהדרין חובלנית; השולח של הרוצח; הוראת שעה; הריגת אחד להצלת אחר; הטיפול ברוצחים היום; רוצח בשגגה; גאולת דם; ערי המקלט; תאונת דרכים; מה להגיד לחבר שהרג בתאונת דרכים; כיצד יכפר היום רוצח בשגגה על מעשיו.

  הרב אליעזר מלמד | ג' שבט תשס"ח
  undefined
  24 דק'
  רפואה ושמירת הנפש

  עישון וביטוח חיים

  מתוך פניני הלכה ליקוטים ב' פרק ט' שמירת הנפש מעקה ועישון.

  מקומות נוספים שחייבים במעקה, מצווה להסיר סכנות ולהימנע מהן. עישון סיגריות ונרגילה, פרסום של סיגריות בעיתון בשבע, האם חובה להפסיק לעשן בכל מחיר? החינוך ודעת קהל, כמה צריך ללחוץ על אדם לעשות דיאטה, לקנות סיגריות לאבא, האם לעשות ביטוח חיים? ביטוח רפואי משלים.

  הרב אליעזר מלמד | ט' שבט תשס"ח
  undefined
  22 דק'
  רפואה ושמירת הנפש

  איסור עישון סיגריות

  מתוך פניני הלכה ליקוטים ב' פרק ט' שמירת הנפש מעקה ועישון

  "לא תשים דמים בביתך" רקע היסטורי רפואי של העישון, רבנים שעישנו, בזבוז זמן וכסף, נזקי העישון, לדרוש "אל תעשן לידי?". בשיעור הטקסט:יסוד ההלכה. עובדות מדעיות. האיסור לעשן ליד אחרים. האם מותר לסייע למעשן. החינוך נגד עישון.

  הרב אליעזר מלמד | ז' שבט תשס"ח
  undefined
  23 דק'
  רפואה ושמירת הנפש

  מצוות מעקה

  מתוך פניני הלכה ליקוטים ב' פרק ט' שמירת הנפש מעקה ועישון

  עשה ולא תעשה שבמעקה, הברכה על בניית מעקה, גובה המעקה וחוזקו, מצווה בו יותר מבשלוחו, פועל יהודי דווקא, איזה גג צריך מעקה, בור ובאר, מדרגות, מפלסים בגינה, דרך של רבים. בשיעור הטקסט:1 - מצוות מעקה; 2 - זמן הברכה; 3 - המחיצה; 4 - קיום המצווה; 5 - איזה גג חייב במעקה; 6 - גג מבנה שלא נועד לדיור.

  הרב אליעזר מלמד | ז' שבט תשס"ח
  undefined
  5 דק'
  רפואה ושמירת הנפש

  השמירה על החיים

  איסור שימוש בסמים; עשיית ביטוח חיים; השמירה על בריאות הגוף.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  39 דק'
  רפואה ושמירת הנפש

  ענייני רוצח ודיניו

  עונשו של רוצח במזיד; בית דין חובלנית; ההבדל בין רוצח לשאר חייבי מיתת בית דין; משפט המלך; חומרת הרציחה; יהרג ובל יעבור; מסירת אדם להריגה ע"מ להציל אחרים; דיני רוצח בשגגה; ערי מקלט; שלשה סוגי שגגה; עשיית תשובה לרוצח בשגגה; תעניות, צדקה, ועשיית חסד כתשובה; דיני מתאבד; מתי מותר לאדם להרוג את עצמו; דיני הלווית מתאבד; כבוד המת וכבוד החיים; הספד למתאבד; קדיש על מתאבד; מצוות לעילוי נשמתו; כאשר יש ספק אם התאבד.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  15 דק'
  שיעורים נוספים ברפואה

  סיכון חיים לצורך הצלת נפש

  מצוות "לא תעמוד על דם רעך" כמשלימה את "ואהבת לרעך כמוך; אימתי חייב המציל לסכן את נפשו ועד כמה - שתי דעות בפוסקים; דין תרומת איברים ותרומת דם על מנת להציל נפש; הסתכנות רופא ודין רופאה בהריון.

  הרב אליעזר מלמד | תשנ"ד
  undefined
  14 דק'
  שיעורים נוספים ברפואה

  ערבות ישראל וסיוע הדדי

  סוג הסיוע שיש להגיש לאדם מישראל והרגש הלאומי; כמה ממון חייבים לתת, מי ומתי? העונש בעולם הזה ובעולם הבא למי שמבטל חיוב זה; האם יש מצווה להציל מחבל מנוטרל? מהו "מוסר" על פי ההלכה?

  הרב אליעזר מלמד | תשנ"ד
  undefined
  17 דק'
  שיעורים נוספים ברפואה

  דילמות מוסריות

  גם מצוות ששקולות כנגד כל התורה נדחות מפני פיקוח נפש; מיוחדותן של ג' עבירות החמורות ומצוות כיבוש הארץ; האם מותר לאדם להקריב את חייו למען חבירו? מצוות פדיון שבויים, הסייגים שקבעו חז"ל וסיבותיהם המיוחדות; שבוי שנמצא בסכנה וסחטנות של מחבלים.

  הרב אליעזר מלמד | תשנ"ד
  undefined
  שיעורים נוספים ברפואה

  הפלת עוברים - רצח?

  בעניין איסור הפלת עובר. מחלוקת הפוסקים אם מותר להפיל עובר הלוקה בתסמונת דאון. השאלה העקרונית: האם הפלה היא הריגה או רק השחתה?

  הרב אליעזר מלמד | ה' חשון ה'תשס"ג
  undefined
  שיעורים נוספים ברפואה

  הצלת נפשות

  הלכות: מצוות לא תעמוד על דם רעך. האם המציל צריך לסכן את חייו.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"א
  undefined
  35 דק'
  שיעורים נוספים ברפואה

  הפסקת הריון

  הלכות: התנגשות בין חיי האם לחיי העובר. איסור הפלה בבני נח. איסור הפלה בישראל. האם ניתן להתיר ביצוע הפלה במקרים קשים. שלבי ההריון להיתר הפלה. הפלת עובר חולה תיי-זקס. תסמונת דאון. כשיש חשש שהעובר בעל מום. אמינות הרופאים והתייעצות עם רב. האם רצוי לבצע בדיקה לגילוי פגמים בעובר. עובר ממזר. נערה לא נשואה שנכנסה להריון. האם מותר להפיל לצורך בריאות האם. חולת סרטן שנכנסה להריון.

  הרב אליעזר מלמד | אב ה'תשס"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il