בית חולים מודרני בשבת

הפתרונות הטכנולוגיים לרפואה בשבת

מתוך כנס מכון שלזינגר, בי"ח בשבת

עיקר הפתרונות הטכנולוגים מבוססים על שינויי זרם ועל שינויי תוכנה ולא על גרמא. כיצד פותרים כ בעיות רבות ברפואה ובבטחון. ומה הקשר לפולמוס המעלית.

הרב ישראל רוזן זצ"ל | כ"ד טבת תש"ע