שיעורים נוספים ברפואה

סכנה בנפצים

הרבנים הראשים הרשל"צ הרב יצחק יוסף והרב דוד לאו