תרומה

מה למעלה ממה - תורה או ישראל?

מאמרי אדמו"ר הזקן לפרשת תרומה

מה למעלה ממה? תורה או ישראל? ביאור נפלא בחיבור התורה לישראל והקב"ה וחיזוק עצום לשרוי בעצבות.

הרב יהודה מלמד | ל' שבט תשע"ב