היחס למי שאינו שומר מצוות

אהבת ישראל כלפי יהודי שאינו שומר תורה ומצוות

מה מהות היחס הנפשי הרצוי בין יהודים שומרי תורה ומצוות ליהודים שאינם שומרים על קיומן? הרב יעקב כהן מגיב למאמר של הרב קצין ומחדד מספר נקודות בסוגיה.

הרב יעקב כהן | טבת תשס"ז