היחס למי שאינו שומר מצוות

תינוק שנשבה?

אחאב עושה הרע בעיני ה'; איך התאבלו עליו כל כך הרבה אנשים? על מה התאבלו הצדיקים שבדורו?

הרב אהרון טרופ | תשס"ו