היחס למי שאינו שומר מצוות

יבואו אלה ויכפרו על אלה

מתוך כנס הושענא רבה התשס"ו

הצורך בכל חלקי העם; המשלת החוטאים לחלבנה שאף שריחה רע - נכללה בקטורת; התרומה לכפרה מכל צד - הרשעים והצדיקים.

הרב אברהם וסרמן | כנס הושענא רבה תשס"ו