וארא

למי רגילים לבוא בביקורת?

הרב נתנאל יוסיפון | א' שבט תשפ"א