ישיבת בין הזמנים - קיץ תשפ"א

מי כאן הלל? - קירוב רחוקים

מתוך ישיבת "בין הזמנים" בישיבת "בני צבי"

הנהגתו ודרכו הרוחנית של הלל הזקן אל מול דרכם והנהגתם של שמעיה, אבטליון, שמאי. קירוב ישראל לתורה מתוך אהבתם.

הרב שמואל הולשטיין | כ"ד תמוז תשפ"א