ארבעה בנים

החכם, הרשע, ואנחנו שביניהם

חיבור הקצוות השונים של עם ישראל עובר דרך הכרת הזרמים הקיימים בו והדרכים לקיום דו-שיח אוהב. הרב ראובן הילר על דור שאינו פוחד משאלות.

הרב ראובן הילר | טבת תשס"ז