היחס למי שאינו שומר מצוות

על אהבת ישראל ועל היחס לעוברי עבירה

סנגוריה על הדור היא אחת ממעלות החסידות של הרמח"ל. הרב אוריאל טויטו על שמאל דוחה וימין מקרבת ועל בריונים יתומים.

הרב אוריאל טויטו | טבת תשס"ז