היחס למי שאינו שומר מצוות

היחס לתועים

האם יש בכלל מושג רשע בדורנו, מה בין שנאה לתרעומת, על אלטלנה, חטא העגל ואורגניות.

הרב מרדכי גרינברג | תשס"ו