מקום מגורים

היבדלות ללא התנתקות

האם מגורים בסביבה דתית מבטיחים הצלחה בחינוך הילדים? גם מי שגר בסביבה טובה אינו פטור מלהשקיע בחינוך ילדיו; החברה הדתית מעדיפה לגור בנפרד אך לדגול במגורים משותפים; השפעת הסביבה על התנהגות האדם; איזו מכונית ירכוש, כמה ילדים יהיו לו, אילו בגדים ייחשבו יפים בעיני הנשים? אסור להתנתק מן החילונים, אבל השותפות צריכה להיות במפעלים חשובים ולא בחיי החברה.

הרב אליעזר מלמד | כסלו תשס"ו