תשובה

הייחודיות בהשפעת הרבנים בעבודת הגרעין

כנס רבני קהילות בנושא תפיסת תפקיד

כנס רבני קהילות בנושא תפיסת תפקיד

הרב רחמים נסימי | ט"ו תמוז תשס"ט