היחס למי שאינו שומר מצוות

היחס לחילונים בימינו

שיחה בישיבת בני צבי

שיחה בישיבת בני צבי

הרב מיכה הלוי | ד' אדר א' תשע"ד