לימוד והעמקה ספר שמואל

ענייני מלכות שאול אל מול מלכות דוד

סיום תקופת שאול והתחלת מלכות דוד

מלכויות דוד ושאול- יש ביניהם הרבה הבדלים, אך אלו מלכויות המשלימות זו את זו. מלכות שאול היא מלכות אידיאלית, אבל אינה חוברת מספיק למציאות. במלכותו של דוד אכן יש יותר חיבור בין הנהגתו של דוד ובין העם. וכן באשר לחטאיו של שאול- הם חטאים של אופן ההנהגה, אך אישיותו היא נקיה מכל רבב. לעומתם, חטאי דוד הם פרטיים, אך הנהגתו את העם היתה שלמה.

הרב אליהו ברין | יב בשבט התשע"ט