תשובה

תשובה - התבטלות לה'

נתיב התשובה פרק א'

התורה מתאימה לכל בני האדם על כל מדרגותם, התורה מדריכה את האדם במשך כל שנות חייו. החזרה בתשובה מגלה שחטאי האדם היו דבר מקרי ואינם חלק מאשיותו.

הרב יוחאי פרלמן | כ"ד אלול תשפ"ג